• Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi, za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru w zakresie określonym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres:
  ZIMMERMANN DESIGN Ltd
  DITTA ZIMMERMANN
  Adres: ul. Władysława IV 43 l. 607, 81-395 Gdynia: REKLAMACJA
 • Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.
 • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 • W ramach reklamacji Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 • W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które ZIMMERMANN DESIGN Ltd DITTA ZIMMERMANN nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, a także naturalne zużycie towaru w trakcie użytkowania – wytarcie matu, rysy, schodzenie pozłoty lub rodowania), ZIMMERMANN skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 • ZIMMERMANN nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

W wypadku zwrotu całości lub części zamówienia prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się poniżej: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.