Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w dittazimmermann.com

I. Kto jest administratorem danych osobowych dittazimmermann.com? 

Administratorem danych osobowych dittazimmermann.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Ditta Zimmermann Group Sp.z o.o
ul. Władysława IV43/607
81-395 Gdynia
KRS 0000917702
NIP 586237866

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Administrator wdrożył w dittazimmermann.com politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Ditta Zimmermann Group Sp.z o.o, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT dittazimmermann.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?  

A. Rejestracja W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w dittazimmermann.com, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane w dittazimmermann.com.

W trakcie rejestracji prosimy o: imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki; 3. e-mail – niezbędny do logowania do dittazimmermann.com oraz komunikacji związanej z korzystaniem z dittazimmermann.com; 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników). Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez dittazimmermann.com i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki; 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; 2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez dittazimmermann.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki i w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : a. Poczta Polska b. DPD c. firmie Quanta Piotr Ciszewski zajmującej się obsługą logistyczną sklepu dittazimmermann.com; 2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura rachunkowego.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez dittazimmermann.com. dittazimmermann.com współpracuje z następującymi operatorami płatności: a. PayU SA operatora serwisu payu.pl

C. Subskrypcja newslettera W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w dittazimmermann.com lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce newslettera. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez dittazimmermann.com i następujące podmioty: a. FreshMail sp. z o.o. al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na dittazimmermann.com  

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Strona internetowa dittazimmermann.com może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Twojego komputera. Niemniej w swojej przeglądarce masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Sklepie będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Sklepu.

Szczegółowa polityka dotycząca wykorzystania cookies znajduje się na stronie dittazimmermann.com/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html   

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów dittazimmermann.com 

dittazimmermann.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w dittazimmermann.com linki do innych stron internetowych. dittazimmermann.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, dittazimmermann.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa dittazimmermann.com

dittazimmermann.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania dittazimmermann.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie dittazimmermann.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

VIII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 509 203 675 lub sklep@dittazimmermann.com. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 509 203 675 lub sklep@dittazimmermann.com. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Ditta Zimmermann Group Sp.z o.o 81-395 Gydnia ul. Władysława IV 43/607 .