Wiosenny konkurs Ditta Zimmermann!

2016-03-22
Z okazji wiosny, która często jest czasem wielu zmian, radości oraz nowych pomysłów, na profilu Ditty Zimmermann w serwisie Facebook organizowany jest konkurs dotyczący inspiracji. Wystarczy napisać pod konkursowym postem, która kolekcja podoba Wam się najbardziej i uzasadnić swój wybór. Zostanie wyłoniona jedna, najciekawsza odpowiedź. Warto wziąć udział w konkursie ? na zwycięzcę czeka piękny naszyjnik z kolekcji Geometric Design, synonim klasyki oraz piękna.

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest Ditta Zimmermann, ul. Korsarzy 3, 81-578 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdynia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000566818; NIP 9581669783
2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki uczestnictwa w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 3. Konkurs organizowany jest w dniu 22 marca 2016 roku i trwa do 31 marca 2016 roku do godz. 23.59. 4. Laureat Konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani osoby świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin tych osób (wstępni, zstępni, krewni w linii bocznej do drugiego stopnia pokrewieństwa). 
2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
4. Na profilu Ditty Zimmermann w serwisie Facebook Uczestnik zostanie poproszony o opisanie która kolekcja Ditta Zimmermann podoba mu się najbardziej i dlaczego. Jedna osoba, która umieści pod postem konkursowym najbardziej kreatywną wypowiedź otrzyma nagrodę ? naszyjnik z kolekcji Geometric Design.
5. 1 osoba może zamieścić tylko jedną odpowiedź.
6. Decyzję o wygranej podejmuje Organizator.
11. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.
12. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną.

§3 Dane osobowe
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II)wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii i od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§4 Nagrody
1. Nagrodę w Konkursie stanowi: naszyjnik Ditty Zimmermann z kolekcji Geometric Design.
2. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu Ditty Zimmermann w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu. Nagrodzona osoba ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od pojawienia się wyników konkursu, wysłać w wiadomości prywatnej dane adresowe ? potrzebne do przesłania nagrody. Po podaniu danych adresowych Organizator Konkursu nada drogą pocztową nagrodę zwycięzcom w ciągu 10 dni roboczych.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.
2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
4. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie Konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg Konkursu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel